Oferta

Komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne to nie tylko samo obowiązkowe OC pojazdów mechanicznych. Każdy klient może rozszerzyć ochronę swojego pojazdu o dodatkowe ryzyka, takie jak:

Auto Casco lub Mini Casco – gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia.

NNW komunikacyjne – ochrona kierowcy oraz przewożonych pasażerów.

Assistance (ASS)  - To bezpieczeństwo i pomoc w razie kolizji drogowej lub awarii pojazdu. Zapewnia odholowanie z miejsca zdarzenia w wybrane przez klienta miejsce. W ramach usługi Assistance można uzyskać również pojazd zastępczy na czas naprawy lub skorzystać z innych usług w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szyb – gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia szyb w pojeździe.

Zielona Karta (ZK) – umożliwia wjazd i ochronę na terytorium Państw znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej.

Każdy klient może również rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ochronę prawną (OP) czy wyposażenie dodatkowe pojazdu (WD).

Pomożemy Państwu w zbudowaniu pakietu ubezpieczeniowego spełniającego warunki firm leasingowych lub pojazdów zakupionych w kredycie.

W naszej ofercie znajduje się również ubezpieczenie dla pojazdów zabytkowych oraz pojazdów niepodlegających rejestracji.

Istnieje również możliwość wykupienia OC krótkoterminowego 30-dniowego dla pojazdów przeznaczonych do zarejestrowania.

Większą ilość pojazdów firmowych ubezpieczymy na warunkach flotowych.

Domów i mieszkań

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Polisa ta zapewni Tobie ochronę własnego domu lub mieszkania od ognia, powodzi, zalania, kradzieży mienia, dewastacji oraz wielu innych ryzyk, które dopasujemy do Państwa potrzeb.

W przypadku wymaganej cesji bankowej zostanie ona uwzględniona na polisie na Państwa wniosek.

Firmowe

Ubezpieczenia firm

Zabezpiecz swoją firmę przed utratą dochodów. W ramach polisy firmowej ubezpieczymy mienie firmy oraz środki obrotowe od ognia, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ochronę szyb czy oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczeń i pęknięć. Polisą zabezpieczysz firmowy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w działalności, środki pieniężne czy przewożony towar.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności (PKD) przedstawimy ofertę dotyczącą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC działalności), z uwzględnieniem właściwych klauzul dla typu prowadzonej działalności.

Ofertę możemy uzupełnić o polisy związane z gwarancjami ubezpieczeniowymi.

Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Podróżuj i wypoczywaj ze świadomością bezpieczeństwa. Wyjeżdżając na zaplanowane wakacje czy podróż służbową warto pamiętać o polisie turystycznej, która zapewnia pokrycie kosztów leczenia (KL) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń czy choroby.

W zakresie może znaleźć się również ochroną bagażu, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz szeroki zakres usług Assistance (ASS).

Na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to bardzo ważny element zabezpieczenia własnej rodziny przed niespodziewaną utratą dochodów w wyniku śmierci czy kalectwa. Ubezpieczenie wspólników w firmie jest zabezpieczeniem pozwalającym utrzymać ciągłość działalności firmy w przypadku niespodziewanego zgonu jednego ze wspólników.              

Ubezpieczenie na życie można zawrzeć w formie indywidualnej lub grupowej uzupełniając je dodatkowymi opcjami typu NNW czy NP (niezdolność do pracy).

nnw

Ubezpieczenia NNW

"Wypadki chodzą po ludziach" – prawda czy fałsz? Polisa NNW zapewnia ochronę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które mogą nastąpić w pracy lub w życiu codziennym, na przykład podczas jazdy rowerem, wykonywania prac w domu czy ogrodzie lub w trakcie innych form rekreacji.

Zapewnia ona wypłatę odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu i pokrywa koszty rehabilitacji. Wysokość sum ubezpieczenia oraz zakres ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

OC zawodowe i indywidualne

Ubezpieczenia OC zawodowego i indywidualne

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia – Art. 415 k.c. Polisę może zawrzeć każdy indywidualnie, kto chce posiadać ochronę w życiu prywatnym.

Oferujemy również polisy OC dla różnych grup zawodowych, na przykład: instruktorów sportowych, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, biur rachunkowych.

Ubezpieczenia Rolne

Poza ubezpieczeniem własnego mienia czy zdrowia rolnicy mogą zawrzeć Obowiązkowe Ubezpieczenia Budynków Wchodzących w Skład Gospodarstwa Rolnego oraz OC posiadania gospodarstwa rolnego. Przedstawimy również ofertę związaną z ubezpieczeniem upraw rolnych.

google logo
instagram logo